ده قدم تا کسب مهارت گوش دادن فعال

ده قدم تا کسب مهارت گوش دادن فعال

گوش دادن فعال در کار و زندگی به معنای اشتباهات کمتر، بازدهی بیشتر و به هدر رفتن حداقل زمان است. پس از آنکه با معنی گوش دادن فعال و همچنین تفاوت گوش دادن و شنیدن به آشنایی نسبی دست یافتیم حال زمان آن رسیده است که به یادگیری این فرآیند بیشتر توجه کنیم.
گوش دادن فعال و موثر

گوش دادن فعالانه و تبدیل آن به یک مهارت

آیا واقعاَ متوجه شدید طرف مقابل چه گفت !!! گوش دادن یکی از مهمترین مهارت هایی است که انسان میتواند در زندگی خود داشته باشد. اینکه قدرت گوش دادن ما چه میزان است، بر روابط شغلی و فردیمان تاثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال : 1- گوش میدهی…