پیام های غیرکلامی

پیام های غیر کلامی، خواندن تنگفت و بهبود مهارت غیر کلامی (قسمت دوم)

پیام غیر کلامی میتواند نادرست باشد : سیگنال هایی که در پیامهای غیر کلامی به فرد مقابل نشان داده میشود بر این که چگونه ما را می ‌بینند، چقدر دوستمان دارند، چه میزان به ما احترام می ‌گذارند و اینکه آیا آن‌ ها به ما اعتماد دارند یا خیر، تاثیرگذ…
پیام های غیر کلامیریتیل آکادمی

پیام های غیر کلامی، خواندن تنگفت و بهبود مهارت غیر کلامی (قسمت اول)

در حالی که پیام های کلامی یکی از مهم ‌ترین قسمت‌های زندگی شخصی و حرفه ‌ای ما به حساب می آید, اما باید در نظر داشته باشیم که تنگفت (زبان بدن) و پیام های غیر کلامی در روابط اجتماعی و کسب و کار ما بسیار اثر گذار هستند. حالات چهره, ژست, لحن صدا و…