نوشته‌ها

گوش دادن فعال و موثر

گوش دادن فعالانه و تبدیل آن به یک مهارت

آیا واقعاَ متوجه شدید طرف مقابل چه گفت !!! گوش دادن یکی از مهمترین مهارت هایی است که انسان میتواند در زندگی خود داشته باشد. اینکه قدرت گوش دادن ما چه میزان است، بر روابط شغلی و فردیمان تاثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال : 1- گوش میدهی…