نوشته‌ها

بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

در درس قبل ( شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر کسب و کار ) توضیحات کاملی در خصوص شبکه های اجتماعی و پیدایش آن ها خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. درک نمودیم که شبکه های اجتماعی چگونه به وجود آمدند، خصوصیات هر کدام را بررسی کردیم و با آمارهای پیرامون …