نوشته‌ها

برایان ترسی

برایان تریسی، مربی بزرگ موفقیت

زندگی نامه برایان تریسی : بریان تریسی  Brian Tracy در تاریخ 5 ژانویه 1944 ، شهر شارلوت تاون کانادا چشم بر جهان گشود. وی در خانواده ای به دنیا آمد که سطح درآمد پایینی داشتند به گونه ای که هرگز درآمد آن ها تامین کننده ی مخارج شان نبود. برا…