نوشته‌ها

فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر ، پدر بازاریابی مدرن

  معرفی فیلیپ کاتلر Philip Kotler : فیلیپ کاتلر Philip Kotler متولد 27 می 1931 میلادی ( 5 خرداد 1310 شمسی ) شیکاگو، ایلینوی، پدر بازاریابی مدرن نامیده میشود. کاتلر مدرک کارشناسی اقتصاد خود را در دانشگاه شیکاگو و دکترای خود را در دانشگ…