نوشته‌ها

متقاعد سازی و تاثیر آن بر زندگی و کسب و کار
,

متقاعد سازی و تاثیر آن بر زندگی و کسب و کار

متقاعد سازی و ترغیب کردن دیگران را میتوان یک مهارت اساسی در زندگی و کسب و کار به حساب آورد. اما این مهارت، بیشتر همانند یک علم و هنر است که میتواند در هر گوشه ای از عمر انسان کاربرد داشته باشد و باید برای توسعه آن، بسیار کوشا باشیم. با فرا گر…